บรรยากาศภายในโครงการ

หมู่บ้านรินรดาเราเน้นความร่มรื่นภายในโครงการที่สามารถสัมผัสได้ตั้งแต่ประตูทางเข้าโครงการ
ถนนภายในโครงการกว้างสัญจรสะดวก 
Visitors: 661,979