15 ไอเดีย ห้องนอนฮิปสเตอร์ เด็กแนวยุคดิจิทัล

Hipster หรือ ฮิปสเตอร์  เด็กแนวยุคดิจิทัล จริงไม่ใช่กระแสแฟชั่นใหม่ แต่ว่ากันว่าก ลายพันธ์แนวมาจากชาง ฮิปปี้  กลุ่มแฟชั่นกระแสรอง ฮิปสเตอร์ นั้นจะสนใจทั้งกระแสในขณะนั้นและอดีต การแต่งห้องนอนของเด็กแนวยุคนี้ จึงสนใจทั้งเทคโนโลยี ดิจิตอล อนาล็อก สไตล์โมเดิร์นทันสมัย บวกความร่วมสมัยเข้าด้วยกัน

1.

 Hipster Bedroom Ideas

ห้องนอนฮิปสเตอร์ ที่เรียบง่าย ด้วยพื้นปูนขัดมัน ผสมผสานเสาไม้ และกระเป๋าหนังแนวเรทโทร ผสมกลมกลืนกับการจดห้องแบบสไตล์โมเดิร์น เข้ากันแบบลงตัว ห้องนอนไอเดียของ TUMBLRIMAGES HIPSTER DECORASTIONS

via : www.homeini.com

2.

Hipster Bedroom

ห้องนอนแนวฮิปสเตอร์ สีแนวเรทโทร ประดับด้วยภาพสุดแนวมาประดับ และแผ่นเสียง ออกมาสุดแนว

via :  Małgorzata.

3.

Hipster Bedroom 2

ห้องนอนไอเดีย HIPSTER  นำรูกถ่ายมาตกแต่งห้องนอน และไฟกระพริบเรทโทร

4.

Hipster Bedroom 21

ห้องนอนแนวฮิปสเตอร์ ที่ใช้สีและลวดลายแนว ฮิปสเตอร์ เรียบขรึมสีดำ จับคู่เข้ากับนาฬิกาดิจิตอล และ Macbook

5 .

Hipster Bedroom 22

6.

Hipster Bedroom 23

7.

Hipster Bedroom 24

8.

Hipster Bedroom 25

9.

Hipster Bedroom 26

10.

Hipster Bedroom 27

11.

Hipster Bedroom 28

12.

Hipster Bedroom 29

13.

Hipster Bedroom 30

14.

Hipster Bedroom 31

15.

 Popular Items For Hipster Room Decor On Etsy in minimalist bedroom hipster regarding  Residence

via :tumblr.com/

ที่มาข้อมูล https://www.ihome108.com/15-hipster-bedroom-ideas/

Visitors: 661,979