กิจกรรมเดือนสิงหาคม 2560

บริษัท โฮม โซลูชั่น ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวัน อสม. รับวันแม่ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน คุณวัชรพร นุตโร ณ ศาลาหมู่บ้าน บ้านตะวัน ต.สลักได อ.เมือง จ.สุรินทร์ วันที่ 12 สิงหาคม 2560

 

Visitors: 130,894