กิจกรรมเดือนกรกฎาคม 2560

ภาพกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา

วันที่ 8 กรกฎาคม 2560 บริษัท โฮม โซลูชั่น ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ร่วมกับ สสส. เชิญชวนพนักงานและผู้รับเหมาในโครงการงดดื่มเครื่องดื่มแอลกฮอลล์ ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ตลอดระยะเวลา 3 เดือน

บริจาคเครื่องตัดหญ้า ให้สำนักงานโยธาธิการ จังหวัดสุรินทร์ ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2560 

Visitors: 130,888