กิจกรรมเพื่อสังคม

 

       กิจกรรมเพื่อสังคมของ บริษัท โฮม โซลูชั่นดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด Corporate Social Responsibility (CSR)  คือความรับผิดชอบต่อสังคมมุ่งเน้นการช่วยเหลือ,ส่งเสริม,พัฒนาสังคมและสภาพแวดล้อม ด้วยตระหนักดีว่าเราเปรียบเสมือนส่วนหนึ่งของสังคม ที่จะร่วมก้าวเดินไปสู่การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนสืบไป บริษัทฯจึงได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

                                                                         

 

บริษัท โฮม โซลูชั่น ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ร่วมกับชมรมผู้สื่อข่าวสุรินทร์นิวส์ ได้มอบน้ำดื่ม ข้าวสารอาหารแห้ง ให้แก่ คุณประคอง แสนรู้ และครอบครัว ผู้ประสบอัคคีภัย เมื่อวันที่ 4 พฤษคม พ.ศ. 2562

 

Visitors: 138,403