กิจกรรมเพื่อสังคม

 

       กิจกรรมเพื่อสังคมของ บริษัท โฮม โซลูชั่นดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด Corporate Social Responsibility (CSR)  คือความรับผิดชอบต่อสังคมมุ่งเน้นการช่วยเหลือ,ส่งเสริม,พัฒนาสังคมและสภาพแวดล้อม ด้วยตระหนักดีว่าเราเปรียบเสมือนส่วนหนึ่งของสังคม ที่จะร่วมก้าวเดินไปสู่การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนสืบไป บริษัทฯจึงได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

                                                                         

 
วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 โครงการหมู่บ้านรินรดา​ 
ร่วมเติิมน้ำดื่ม และอาหารแห้ง เผื่อแบ่งบันความสุข ให้แก่พี่น้องชาวสุรินทร์
#ตู้ปันน้ำใจ #ตู้ปันสุข
 

Visitors: 661,979