ประกอบอาชีพอิสระ ก็กู้ซื้อบ้านได้

ประกอบอาชีพอิสระ ก็กู้ซื้อบ้านได้

    ความฝันที่อยู่ในกล่องของเรานั้นมีมากมาย ไม่ว่าจะเป็นความฝันที่อยากจะประสบความสำเร็จในหน้าทีการงาน ความฝันที่อยากจะให้ครอบครัวมีความมั่นคง และความฝันที่หลายๆคนต่างมีอยู่ในกล่องความฝันก็คือ มีบ้านที่ซื้อด้วยนํ้าพักนํ้าแรงของตนเอง

ประกอบอาชีพอิสระ ก็กู้ซื้อบ้านได้

บ้าน ในความหมาย ก็คือที่พักอาศัย ที่ประกอบด้วยคนอันเป็นที่รักอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตา แต่การจะมีบ้านได้ก็อาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ยากในยุคปัจจุบัน เพราะหลายสถาบันการเงินต่างปล่อยสินเชื่อเงินกู้สำหรับซื้อบ้านได้ ประกอบกับเงื่อนไขการกู้สินเชื่อซื้อบ้านก็ง่ายมากในปัจจุบัน เพียงมีงานเป็นหลักแหล่ง และฐานเงินเดือนที่สามารถจะแบบภาระในการผ่อนชำระได้

แต่หลายคนอาจจะเข้าใจเพียงแค่ว่าการจะขอสินเชื่อกู้ซื้อบ้านได้นั้น จะสามารถขอได้เพียงผู้ที่มีเป็นพนักงานประจำ หรือเป็นเจ้าของธุรกิจ แต่สำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ ไม่มีรายได้ที่แน่นอนในแต่ละเดือนไม่สามารถที่จะทำการขอสินเชื่อได้ ซึ่งในความเข้าใจนี้ไม่ถูกต้อง เพราะในปัจจุบันหลายๆธนาคารต่างอนุญาตให้ผู้ ประกอบอาชีพอิสระ ก็กู้ซื้อบ้านได้ สามารถยื่นขอกู้สินเชื่อซื้อบ้านได้แล้ว

โดยธนาคารที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบอาชีพอิสระสามารถขอสินเชื่อกู้บ้านได้ ประกอบด้วย ธนาคารธนชาต, ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารออมสิน, ธนาคารอาคารสงเคราะห์, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารกรุงไทย และธนาคารกรุงเทพ

ในส่วนของขั้นตอนการขอสินเชื่อกู้ซื้อบ้านก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อน เพียงเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

สำเนาเอกสารส่วนบุคคล

  • บัตรประชาชน
  • ทะเบียนบ้าน
  • ทะเบียนสมรส
  • ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)

สำเนาหลักประกัน

  • เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ เช่น โฉนดที่ดิน, หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด (คอนโด), ภาพถ่ายที่ดิน หรือห้องชุด
  • บัญชีเงินฝาก

3.เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน

  • ทางธนาคารจะดูความเคลื่อนไหวทางการเงิน เพื่อเพิ่มความมั่นใจสำหรับการยื่นขอ

4.หลักฐานการนำส่งภาษีย้อนหลัง 6 เดือน – 1 ปี

  • เอกสารทางการชำระภาษี เช่น ภงด.90 , 50 ทวิ

5.ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

    เห็นไหมครับ เอกสารสำหรับการยื่นกู้ขอสินเชื่อซื้อบ้านนั้นไม่มีอะไรมาก เพียงแค่สิ่งสำคัญที่อาจทำให้การยื่นเอกสารติดขัด คือ โฉนดที่ดิน หรือหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด อาจจะเป็นเอกสารที่ผู้ยื่นขอจะต้องมีเพื่อเป็นหลักประกัน แต่ถ้าไม่มีก็อาจจะต้องปรึกษากับทางธนาคารเพื่อหาทางออกร่วมกันในเงื่อนไขนี้ โดยในส่วนของการอนุมัติผ่านหรือไม่ผ่านก็ต้องขึ้นอยู่กับทางธนาคารจะทำการพิจารณา โดยดูในเรื่องของความสามารถในการผ่อนชำระของผู้กู้เป็นประเด็นสำคัญ

 

 

ที่มาข้อมูลจาก https://moneyhub.in.th/article/

Visitors: 655,782