7 ประโยชน์มหัศจรรย์ของการว่ายน้ำสำหรับเด็กที่พ่อแม่ไม่เคยรู้!!

7 ประโยชน์มหัศจรรย์ของการเรียนว่ายน้ำสำหรับลูกน้อยที่พ่อแม่ไม่เคยรู้!!

 ใครว่าการเรียนว่ายน้ำเริ่มตั้งแต่ยังเป็นทารกและเด็กเล็กไม่ได้ แท้จริงแล้วทารกและเด็กเล็กนั้นคุ้นเคยกับน้ำและสภาวะการอยู่ในน้ำตั้งแต่อยู่ในครรภ์ ดังนั้นการเรียนว่ายน้ำตั้งแต่ทารกและเด็กเล็กจึงไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่แต่อย่างใด หากแต่คุณพ่อคุณแม่ต้องระวังเรื่องการเลือกสระว่ายน้ำให้เหมาะสม เพราะทารกและเด็กเล็กนั้นยังมีสภาพร่างกายที่อ่อนแอและบอบบางอยู่ ซึ่งประโยชน์ของการเรียนว่ายน้ำเด็กเล็กนั้นมีนานับประการดังนี้

1.ช่วยพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ

  พัฒนาการแรกเริ่มของทารกและเด็กเล็กนั้น จะเป็นพัฒนาการด้านความรู้สึกและอารมณ์ ประสาทสัมผัสแรกที่ทารกและเด็กเล็กรับรู้นั้นจะเกิดขึ้นผ่านทางผิวสัมผัส ซึ่งการที่ทารกและเด็กได้อยู่ในน้ำจะทำให้เกิดการกระตุ้นการรับรู้และการสัมผัสตลอดเวลา ส่งผลให้มีอารมณ์ดี สดใสร่าเริง และด้วยอุณหภูมิที่เหมาะสมของน้ำจะช่วยลดอาการใจร้อน ขี้หงุดหงิด ขี้โมโหอาละวาดให้ผ่อนคลายลง มีความสุข มั่นใจ ไม่กลัวคนแปลกหน้า กล้าแสดงออก และมีสมาธิเหมาะสำหรับการเรียนการสอนหรือให้ความรู้ต่างๆ

2.ช่วยพัฒนาการด้านสมองและสติปัญญา

 

 พัฒนาการลำดับต่อไปเป็นพัฒนาการด้านการสร้างกิ่งสมองสำหรับการเรียนรู้และการจดจำ สติปัญญาในการรับฟังและปฏิบัติตามคำสั่ง ตลอดระบบความสัมพันธ์ของสมองและอวัยวะทุกส่วนให้ทำงานประสานกัน ทารกและเด็กเล็กที่อยู่ในน้ำนั้น ร่างกายจะเคลื่อนที่และสมองจะถูกกระตุ้นตลอดเวลา จึงทำให้สมองพัฒนาเร็วกว่าทารกและเด็กเล็กในวัยเดียวกันที่ไม่ได้เรียนว่ายน้ำถึง 2 เดือนในปีแรก และทุกๆ ครึ่งปีในปีต่อๆ ไป

 

 3.ช่วยพัฒนาการด้านร่างกายและกล้ามเนื้อทุกส่วน

 การออกกำลังกายในน้ำจะใช้พลังมากกว่าบนบกถึง 4 เท่า ถือเป็นการบริหารกล้ามเนื้อทุกส่วนทั้งกล้ามเนื้อมัดใหญ่และมัดเล็กให้แข็งแรง  ดังนั้นทารกและเด็กเล็กที่เรียนว่ายน้ำจะสามารถนั่ง คลาน ตั้งไข่ ยืน เดิน ได้เร็วและมั่งคงกว่าทารกและเด็กเล็กในวัยเดียวกันที่ไม่ได้เรียนว่ายน้ำ

 

 4.ช่วยเจริญอาหาร หลับง่าย หลับสนิท และหลับนานขึ้น

เนื่องจากการว่ายน้ำต้องใช้พลังมาก ส่งผลให้ทารกและเด็กเล็กจะรู้สึกอยากอาหารมากขึ้น และเมื่อถึงเวลานอน ก็จะหลับง่าย หลับสนิท หลับลึก จึงเป็นการกระตุ้นฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโต (Growth Hormone) ให้ทำงานได้ดีขึ้น ทำให้ร่างกายเจริญเติบโต แข็งแรง สมบูรณ์และสมวัย 

 5.ช่วยให้ไม่กลัวน้ำ มีทัศนคติที่ดีต่อน้ำ และเสริมสร้างจินตนาการ

  ความรู้สึกที่เป็นอิสระเมื่ออยู่ในน้ำจะช่วยแสดงความเป็นตัวตนของทารกและเด็กเล็กได้ง่ายขึ้น ด้วยสภาวะที่มีน้ำห้อมล้อมอยู่รอบตัว จะทำให้ทารกและเด็กเล็กรู้สึกสนุก สบาย ผ่อนคลาย ปลดปล่อย และมีจินตนาการต่างๆ เช่นจินตนาการว่าตัวเองเป็นปลา เป็นนางฟ้า เป็นซูเปอร์ฮีโร่ หรือแม้แต่คิดว่ากำลังล่องลอยอยู่ในอวกาศ

6.ช่วยจดจำการเคลื่อนไหวไปจนโต

 การที่ได้เรียนว่ายน้ำตั้งแต่เล็กๆ อย่างต่อเนื่อง จะทำให้เกิดการจดจำทักษะการว่ายน้ำที่สำคัญทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่ 1.) ทักษะการกลั้นหายใจในน้ำ 2.) ทักษะการลอยตัวในน้ำ 3.) ทักษะการเคลื่อนที่ในน้ำอย่างถูกต้อง และ 4.) ทักษะการเอาตัวรอดในน้ำ ทักษะเหล่านี้จะเป็นทักษะที่ติดตัวไปตลอดชีวิต เมื่อเกิดอุบัติเหตุทางน้ำ ก็จะสามารถเอาตัวรอดได้ รวมถึงสามารถช่วยผู่อื่นได้อย่างถูกวิธีอีกด้วย

 

 7.ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว

 การเรียนว่ายน้ำสำหรับทารกและเด็กอายุตั้งแต่ 4 เดือน – 3 ขวบนั้น ต้องอาศัยคุณพ่อคุณแม่เป็นส่วนสำคัญที่สุดในการร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน เนื่องจากเด็กยังไม่สามารถอยู่ในน้ำได้เพียงลำพัง คุณพ่อคุณแม่ต้องทำหน้าที่เป็นผู้ดูแล คอยพยุง ประคอง ให้กำลังใจ สร้างแรงบันดาลใจ และสนุกไปพร้อมกัน  คุณพ่อคุณแม่เป็นบุคคลที่ทารกและเด็กเล็กให้ความเชื่อใจที่สุด การสัมผัสของคุณพ่อคุณแม่จะช่วยลดความกลัวของทารกและเด็กเล็กลงได้ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความอบอุ่น ความมั่นใจ และความรู้สึกปลอดภัยให้กับทารกและเด็กเล็กอีกด้วย

 

 

ที่มาข้อมูลจาก http://swimmingkidsthailand.com

Visitors: 661,979