อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารต่างๆ

อัพเดทอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อบ้าน MRR MLR MOR

ข้อมูลที่น่าสนใจ จากตารางอัพเดท เดือนตุลาคม 2560 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกันยายน 2560 จะเห็นว่าอัตราดอกเบี้ยทั้งหมดอยู่ในระดับคงที่ ยกเว้น ธนาคารทิสโก้ที่ได้ซื้อธุรกิจรายย่อยจากสแตนชาร์เตอร์ดในปีที่แล้ว และเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อบ้าน MRR MLR MOR มาที่ 4.375% หรือยึดเอาดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อบ้าน MRR MLR MOR จากธนาคารสแตนชาร์เตอร์ดเดิมมาใช้ โดยมีอัตราดอกเบี้ยให้สินเชื่อบ้าน MLR ต่ำสุดอยู่ที่ 7.8500

*จะเห็นได้ว่าธนาคารส่วนใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อบ้านที่ถูกกำหนดโดย ธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT) ไปในทิศทางเดียวกัน

ตัวอย่างการคำนวณอัตราดอกเบี้ย

ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งเลือกอิงไปที่ MRR ซึ่งแบงค์ชาติกำหนดไว้ที่ 7% ในรายละเอียดของสินเชื่อระบุไว้ว่าผู้กู้จะต้องชำระดอกเบี้ยในอัตราดังนี้: ปีที่ 1 ดอกเบี้ย 5% ปีที่ 2 MRR-0.25% ปีที่ 3 MRR-0.25%

สมมติยอดเงินกู้ (principal) คือ 1 ล้านบาท จากอัตราดอกเบี้ยข้างต้น คุณจะต้องจ่ายดอกเบี้ยในปีที่ 1 = 1,000,000 x 5% = 50,000 บาท, ปีที่ 2=1,000,000 x 6.75% (MRR ซึ่งถูกกำหนดไว้ที่ 7% ลบด้วย 0.25%)=65,000 บาท, ปีที่ 3=1,000,000 x 6.75% (MRR ซึ่งถูกกำหนดไว้ที่ 7% ลบด้วย 0.25%)=65,000 บาท ดังนั้นยอดรวมดอกเบี้ย 3 ปี ที่คุณจะต้องชำระคือ 180,000 บาท

*จำนวนดอกเบี้ยจะลดตามเงินต้นที่คุณนำไปโปะกับธนาคารผู้ให้สินเชื่อ ทั้งนี้ควรศึกษาดูสัญญาสินเชื่อให้ดีเพราะบางธนาคารจะมีค่าปรับหากคุณเลือกปิดเงินต้นก่อนระยะเวลาที่ธนาคารกำหนด และอัตรา MRR, MLR สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้นอย่าลืมอัพเดทอัตราเหล่านี้ก่อนเข้าขอสินเชื่อนะคะ

ขอบคุณที่มาข้อมูลดีๆจาก : http://www.ddproperty.com

Visitors: 661,979