อาคารพาณิชย์ ดีดี สแควร์

   อาคารพาณิชย์ 3 ชั้นครึ่ง และ 2 ชั้นครึ่ง

    

 

ติดถนนเส้นหลัก สุรินทร์-บุรีรัมย์ สี่แยกต้นโพธิ์

 

 

 

 

 

 

 

             ภาพบรรยากาศภายใน 

Visitors: 661,979