ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งงานว่าง

1.พนักงานขาย 3 อัตรา(ด่วน)

 

การสมัครงานต้องเตรียมหลักฐานเอกสาร ดังนี้ 
- สำเนาบัตรประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาวุฒิการศึกษา
- รูปถ่ายหน้าตรง 1-2 นิ้ว
- หลักฐานอื่นๆ เช่น หลักฐานพ้นภาระทางทหาร สำเนาใบขับขี่ หนังสือรับรองการผ่านงาน ฯลฯ
กรอกใบสมัครด้วยตนเองได้ที่บริษัท โฮม โซลูชั่น ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด(สำนักงานใหญ่)

บริษัท โฮม โซลูชั่น ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

47/1 ถ.สุรินทร์ภักดี ต.ในเมือง อ.เมือง

จ.สุรินทร์ 32000

 โทร.044-515001 โทรสาร 044-060262

Visitors: 661,979