โฮม โซลูชั่นเพื่อสังคม

   

       

 

 

 

       กิจกรรมเพื่อสังคมของ บริษัท โฮม โซลูชั่นดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด Corporate Social Responsibility(CSR) คือความรับผิดชอบต่อสังคมมุ่งเน้นการช่วยเหลือ,ส่งเสริม,พัฒนาสังคมและสภาพแวดล้อม ด้วยตระหนักดีว่าเราเปรียบเสมือนส่วนหนึ่งของสังคม ที่จะร่วมก้าวเดินไปสู่การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนสืบไป

    บริษัทฯจึงได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

 

                                                                   

 

Visitors: 673,053