กิจกรรมลูกบ้านสัมพันธ์

ขอเชิญประชุมจัดตั้งนิติบุคคลโครงการหมู่บ้านธันยพร (ศรีธนามิตร)

ในวันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561 เวลา 16.00 น. ณ ที่ทำการนิติบุคคลโครงการหมู่บ้านธันยพร(ศรีธนามิตร)บริเวณศาลาใกล้สวนสาธารณะเลขที่ 399/41หมู่ที่14 ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 

Visitors: 32,791